De toekomst van speelplein Groene Zone

Beste speelpleinsympathisant,

Meer dan 50 jaar geleden kozen de zusters van Don Bosco ervoor om speelplein te organiseren in Heverlee op de terreinen aan de Groenveldstraat te Heverlee. Dit jaar voelt het wat anders aan, nu we de gekende locatie aan de Groenveldstraat hebben moeten verlaten omwille van de geplande verbouwingen in de school.

Maar gelukkig hangt de speelpleinsfeer niet enkel af van de locatie en daarom hebben we er het volste vertrouwen in dat de kinderen ook op de andere locatie van het BO Ter Bank naar hartenlust zullen kunnen spelen en ravotten. De week startte alvast goed met heel wat lachende gezichtjes op het speelplein! De pleinleiding, hoofdanimatoren, animatoren en de vrijwilligers hebben al heel wat energie gestoken om ook deze zomer te knallen.

Dank je wel voor de inzet!

Maar helaas moeten we jullie ook minder goed nieuws brengen.

De zusters van Don Bosco wonen niet meer in Heverlee, wat betekent dat de speelpleinwerking er hun thuishaven verliest. De zustergemeenschap zorgde  voor een soort thuisgevoel. De vzw Speelplein Groene Zone is een vzw van de zusters van Don Bosco, waar zuster Katelijn Vandekerckhove jarenlang haar hart en ziel heeft gegeven. Er zijn geen zusters die de taak van zuster Katelijn kunnen overnemen, wat binnen de huidige vzw één van de voorwaarden is om te mogen bestaan. Zo is er in onderling overleg met de Raad van Bestuur besloten dat de vzw speelpleinwerking Groene Zone, in zijn huidige vorm, eind december zijn werking stopt. Laten we er deze zomer een bijzondere tijd van maken!

Op dit moment zitten we met het huidige team niet stil en onderzoeken we verschillende mogelijke alternatieven. Verschillende partijen, waaronder de Don Bosco scholen, hebben al aangegeven dat ze een initiatief voor kinderen en jongeren niet verloren willen zien gaan. We gaan in gesprek en bekijken welke eventuele alternatieven mogelijk zijn. Wil je graag mee je schouders onder een nieuw initiatief zetten? Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Hou de warme herinneringen en legendarische verhalen levend door erover te vertellen aan de volgende generaties. Laten we elkaar ontmoeten op 11 juli tijdens het enige speelpleinfeest van deze zomer! Zo kunnen we samen vertellen, koesteren en herinneringen meenemen.

Dank je wel voor het vertrouwen en de fijne samenwerkingen die er zijn.  We maken er samen nog een mooie zomer van.

Namens de Raad van Bestuur

Speelpleingroeten
Zr Katelijn Vandekerckhove
Voorzitter VZW Speelplein Groene Zone