Inclusiewerking: de Speelclub

    De inschrijvingen voor de Speelclub zijn afgerond. 


De speelclub is de inclusieve werking binnen Groene Zone. Kinderen met extra noden krijgen persoonlijke begeleiding van gemotiveerde animatoren om zoveel mogelijk deel te kunnen nemen aan de activiteiten van hun (mentale) leeftijdsgroep. Vermits wij het belangrijk vinden dat onze speelclubbers optimaal kunnen genieten van hun Groene Zone dag wordt er gekeken naar hun fysieke en mentale mogelijkheden om te bepalen bij welke groep zij het best aansluiten. Voor sommigen betekent dit een één op één begeleiding, voor anderen momentjes van extra aandacht. Ons plein heeft een verzorgingsruimte om, indien nodig, kinderen te verschonen en een snoezelruimte om te rusten.

Samenwerking

GewoonMee is opgestart door MPC Terbank in samenwerking met Stad Leuven, Huis van het Kind en verschillende zorgorganisaties uit de regio Leuven-Diest met als doel een inclusief opvangnetwerk te creëren voor kinderen tussen 0 en 6 jaar met zwaardere ondersteuningsnoden.

GewoonMee volgt onze werking op, brengt geselecteerde animatoren aan, ondersteunt onze animatorenwerking, geeft vormingen, …

Belangrijke informatie

Kostprijs: €75 voor één week

 

Inschrijven dient te gebeuren via onderstaande knop. Na het invullen van het aanmeldingsformulier, ontvang je een bevestigingsmail met daarin de mogelijke data voor een intakegesprek. Op basis van de datum van inschrijving en het intakegesprek, bepalen we of u kind er bij kan. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.  

 

Voortaan werken wij ook met RTH-punten.

RTH staat voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en is bedoeld voor personen met een (vermoeden van) een beperking. Het is hulp die snel, flexibel en nabij inzetbaar is. Elk kind met een (vermoeden van) beperking heeft recht op 8 RTH punten per kalenderjaar. Als ouders hoef je hier zelf niets voor aan te vragen en het geeft ook geen extra kost. Deze punten worden gefinancierd vanuit het VAPH. Groene Zone dient de gebruikte punten aan te geven aan het VAPH. Daarom is het belangrijk een contract te ondertekenen. Per ondersteuning worden er X aantal punten gebruikt. Als gebruiker dien je deze ondersteuning niet te betalen. Je betaalt de gewone prijs van €75.