PRIVACY BELEID SPEELPLEIN GROENE ZONE VZW

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.


Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Speelplein Groene Zone VZW. U dient zich ervan bewust te zijn dat Speelplein Groene Zone VZW niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


Speelplein Groene Zone VZW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Speelplein Groene Zone VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Speelplein Groene Zone VZW, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, via mail of op papier aan Speelplein Groene Zone VZW verstrekt.


Speelplein Groene Zone VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken, dit in functie van de activiteit waarvoor u zich of u uw zoon/dochter  inschreef via het inschrijvingssysteem:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer of gsm nummer

– Telefoonnummer of gsm nummer van uw vader of moeder

– Telefoonnummer in noodgevallen

– Uw e-mailadres

– Mailadres van uw vader of moeder

– Uw geboortedatum

– Uw voorkeur wat betreft voeding (zoals bijvoorbeeld vegetariër…)

– Uw geslacht

– Naam van de school

– Voor de erkende cursussen kadervorming: uw KAVO-id  of brevetnummer

– Uw medische gegevens via een medische fiche (wordt enkel op papier tijdens de speelpleinperiode bijgehouden)


WAAROM SPEELPLEIN GROENE ZONE VZW GEGEVENS NODIG HEEFT


Speelplein Groene Zone VZW gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het deelnemen aan een speelpleinactiviteit als deelnemer of als (hulp)animator, hoofdanimator, pleinleiding of vrijwilliger. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw verstrekte gegevens worden niet gebruikt om andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden over Speelplein Groene Zone VZW, tenzij u daar de toelating voor heeft gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein Groene Zone VZW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


COMMUNICATIE 


Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein Groene Zone VZW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


HOE LANG SPEELPLEIN GROENE ZONE VZW GEGEVENS BEWAART


Speelplein Groene Zone VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen nieuwe overeenkomst met u tot stand komt.


De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein Groene Zone VZW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Wat betreft medische fiches: deze worden enkel op papier bewaard voor de periode dat de activiteit duurt. Na afloop van de activiteit wordt deze fiche vernietigd. Deze fiche is enkel raadpleegbaar door de begeleiders van de betreffende activiteit.


DELEN MET ANDEREN


Speelplein Groene Zone VZW verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Speelplein Groene Zone VZW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Via uw internetbrowser heeft u de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.


GOOGLE ANALYTICS


Speelplein Groene Zone VZW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Speelplein Groene Zone VZW bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa of de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Speelplein Groene Zone VZW te kunnen verstrekken en om zicht te krijgen op de effectiviteit van onze campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Speelplein Groene Zone VZW heeft hier geen invloed op.


Speelplein Groene Zone VZW heeft Google geen toestemming gegeven om via Speelplein Groene Zone VZW verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groenezone.org. Speelplein Groene Zone VZW zal uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN


Speelplein Groene Zone VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Speelplein Groene Zone VZW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Speelplein Groene Zone VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  Speelplein Groene Zone VZW op via info@groenezone.org.


www.groenezone.org is een website van Speelplein Groene Zone VZW.


Speelplein Groene Zone VZW is als volgt te bereiken:

Adres (tevens adres van de maatschappelijke zetel): Groenveldstraat 42, 3001 Heverlee
Ondernemingsnummer: 451105527
Telefoon: 0472 368025
E-mailadres: info@groenezone.org