Speelclub

Speelclub

De Speelclub is een speciale groep voor kinderen met een beperking. Eigenlijk is het geen groep op zich want wij werken volgens het principe van inclusie. Daarom zitten deze kinderen die extra hulp kunnen gebruiken gewoon tussen de anderen kinderen maar krijgen zij extra begeleiding van een moni die hiervoor gekozen heeft. Zij volgen dan ook hetzelfde dagverloop als de groep waarin zij zitten. Omdat wij het belangrijk vinden dat deze kinderen zich optimaal kunnen amuseren en meedoen in de groep wordt er gekeken naar hun fysieke en mentale mogelijkheden om te bepalen in welke groep zij zitten. Zo kan het dus zijn dat uw zoon/dochter  5 jaar is maar wat betreft leefwereld en spel het beste past bij de biekes (de groep van 3-jarigen). Dan zal hij/zij ook bij de biekes mogen meedoen.

Speelclub
Wat? Inclusiewerking voor alle kinderen met een beperking. Met deze inclusiewerking zorgen we, met de nodige begeleiding, dat de kinderen kunnen deelnemen aan het normale spelaanbod
Waarom? Omdat het speelplein vindt dat elk kind de kans moet krijgen om te spelen.
 In samenwerking met Het Balanske

Begeleiding

Zoals hierboven al eens  vermeld krijgt een kind, dat via de Speelclub naar ons speelplein komt, extra begeleiding waar nodig. Dit wordt gedaan door onze animatoren, hetzij van Groene Zone zelf,  hetzij van Balanske.  Deze moni begeleidt 1 of enkele kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep die  extra begeleiding nodig hebben, dit is afhankelijk van hoeveel nood het kind heeft aan extra begeleiding. Deze moni zal vooral proberen om het kind mee te laten spelen met de spelletjes die voor de andere kinderen zijn voorbereid, eventueel in een aangepaste versie.

Praktische informatie

Om dit project te kunnen realiseren, werken wij samen met het Balanske, een organisatie die activiteiten organiseert voor kinderen met een beperking.

Wilt u uw kind met een beperking  laten proeven van dit concept? Inschrijvingen  gebeuren  via het Balanske. Let wel op want de inschrijvingstarieven zijn anders dan deze die vermeld staan op onze site!

Voor meer informatie kan je terecht op hun website: www.balanske.be